Pattara Suriyawong
3
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

มูดีส์เผยระบบธนาคารของเอเชีย แปซิฟิคและไทยมีเสถียรภาพ

มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส เผยแนวโน้มสินเชื่อโดยรวมของธนาคารในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ในปี 2556 นั้นมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ธนาคารเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านสินเชื่อในเชิงลบ

นายสตีเฟน หลง กรรมการผู้จัดการของ Moody's Financial Institutions Group ในเอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า แนวโน้มที่มีเสถียรภาพนี้ ส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจในภูมิภาค นโยบายการเงินที่ค่อนข้างเหมาะสม และสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลก รวมทั้งกลไกในการรองรับด้านเงินทุนที่ค่อนข้างจะสดใส

นายหลงระบุในรายงาน "แนวโน้มภาคการธนาคารเอเชีย แปซิฟิคปี 2556" ของมูดีส์ ซึ่งประเมินแนวโน้มของระบบธนาคาร 14 แห่งในภูมิภาค เมื่อเทียบเป็นรายๆไปแล้ว ระบบธนาคาร 11 แห่ง มีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ

สำหรับธนาคารในประเทศที่เศรษฐกิจต้องพึ่งพาการส่งออก เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลี และไทยนั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหภาคจะมีนัยถึงการขยายตัวของหนี้เสียที่อยู่ในระดับเล็กน้อย