< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲股市:收高,因乌克兰达成停火协议及希腊股市强劲反弹

路透伦敦/巴黎2月12日 - 欧洲股市周四触及多年高位,受到乌克兰达成停火协议、瑞典祭出刺激经济措施以及投资人对希腊能达成债务协议抱持希望带动。