haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:(1)激进的1196-98附近空,止5美金,看8-20美金!1182-79附近多,止损4.5美金,看8-15美金!(2)1200-01附近空,止损3美金,看10-20美金!1175-73附近多,止损5美金,看8-15美金!注意止损,利润自己把握!