Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市卖超3,045亿韩元

路透首尔4月1日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0726GMT,外资在 韩国股市卖超3,045亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖 超): 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4月 1日 -304.5 -54.7 285.0 ^3月31日 -210.5 57.5 82.1 3月30日 36.9 6.8 -126.6 3月29日 148.5 -26.5 -184.5 3月28日 -11.2 -32.0 -25.1 3月25日