huayi chen
0
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

目前黄金在等待周五的非农,非农预计大的方向是看涨的,非农之前的下跌都是为非农的上涨做准备的。大的操作思路逢低做多。