Mayun
0
All posts from Mayun
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲个股:瑞信执行长Brady Dougan最快将于周二离任--消息

路透苏黎世3月10日 - 一位知情消息人士告诉路透,瑞士信贷 首席执行官(CEO)Brady Dougan最快将于周二离任。