Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

欧洲汇市:英镑下跌,仍守在两周前英国开始退欧公投运动前的水平附近

不过博彩业的赔率显示,英国退出欧盟的几率仅为约30%。在过去十年间,博彩赔率对英国政治事件结果的预测通常比民调更准。分析师普遍认为,大部分风险已经体现在英镑当前价位中。