First Punyapan
1
All posts from First Punyapan
First Punyapan in First Punyapan,

BOJ ยืนยันที่จะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงิน

Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น มีความประสงค์ที่จะเดินหน้านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและพร้อมที่จะขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

Kuroda  กล่าวว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ภายใน 2 ปีนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย และคงต้องใช้ความพยายามสูง  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินได้ส่งผลต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจอย่างที่ตั้งใจไว้

ภายใต้มาตรการการเงินขนาดใหญ่ที่  BOJ ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ ซึ่งมุ่งไปที่การขยายฐานเงินและการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็น 2 เท่านั้น BOJ จุดประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อภายใน 2 ปี เพื่อให้ญี่ปุ่นหลุดพ้นภาวะเงินฝืดที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ

อย่างไรก็ดี Kuroda ไม่ให้ความสำคัญถึงผลกระทบจากดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น โดยชี้แจงว่า มีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำมาก อาจทำให้เกิดผลกระทบได้ แต่ก็เป็นแค่เพียงระยะสั้นเท่านั้น ทาง BOJ ก็จะดำเนินการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย จนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับที่ต้องการ และอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ