Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

俄罗斯经济:央行放弃“乐观”情景预测--新闻社

路透莫斯科2月29日 - 俄罗斯几家新闻社周一援引央行总裁纳比乌里娜的话称,央行将不再把“乐观”情形包括在货币政策预测之内。