Pattara Suriyawong
0
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

กราฟเงินเดือนของ CEO เทียบกับคนทำเบอร์เกอร์

โดยเฉลี่ยแล้ว CEO ทำเงินได้มากกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาก แต่ว่าแคชเชียร์ของคุณที่ร้านเบอร์เกอร์ล่ะ ได้เงินมากขึ้นเหมือนกันหรือเปล่า เป็นคำถามที่ทุกคนก็สงสัยหลังจากที่มีการสไตรค์ของคนงานร้านฟาสฟู้ดที่สหรัฐอเมริกา เรามาดูกันสิ ว่าความจริงเป็นอย่างไร

โดยเฉลี่ยแล้ว คนงานในกลุ่มงานบริการและจัดเตรียมอาหาร รวมถึงอาหารฟาสฟู้ด ทำเงินได้เพิ่มขึ้น 1.66 เหรียญต่อชัวโมงปีนี้ มากกว่าปี 2003 ในขณะที่โดยเฉลี่ย CEO ทำเงินได้มากขึ้น 17.44 เหรียญต่อชั่วโมง

แต่ว่า นี่ก็ยังเป็นแต่การเปรียบเทียบเท่านั้น

เพราะว่าจริงๆแล้ว หากว่าคิดเป็นเปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่โตขึ้น ทั้งสองกลุ่มมีการโตเป็นเปอร์เซนต์ที่เท่าๆกัน ตามกราฟข้างบน