Pattara Suriyawong
3
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

สหรัฐฯ ขยายเวลาเพดานหนี้

สมาชิก วุฒิสภาสหรัฐฯ อนุมัติให้ขยายเพดานหนี้จนเต็มเพดานการกู้เงินของรัฐบาลจนถึงเดือนพฤษภาคม นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ได้บริหารประเทศต่อเพื่อแก้ไข้วิกฤตหน้าผาการคลัง หรือ Fiscal Cilff

โดย สมาชิกในวุฒิสภาของสหรัฐฯ ได้ลงคะแนนเสียง 64-34 เสียง ให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย เพิ่มเพดานหนี้ ตามความคาดหมาย หลังจากที่ร่างกฎหมายดังกล่าว เพิ่งจะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในการขอขยายระยะเวลา ในการกู้เงินให้เต็มเพดานหนี้ 16.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกไปเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม

สำหรับร่างกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ จะถูกนำไปเสนอต่อประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายพรรครีพับลิกันเห็นว่าเป็นการซื้อเวลา แต่ชาวอเมริกันยังรู้สึกถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ