Narongkeit Narkbun
0
All posts from Narongkeit Narkbun
Narongkeit Narkbun in Narongkeit Narkbun,

ทดสอบ

สัปดาห์ นี้จับตาดู  EUR/USD  คาดว่าขึ้นไปแตะ   1.2350 - 1.2400  (ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ)  :p