Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2555

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 (ตามเวลาประเทศไทย)

เกาหลีใต้ 04.00 น. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เยอรมนี 13.10 น. GfK เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. อิตาลี 15.00 น. ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. สหรัฐ 20.00 น. สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์เปิดเผยราคาบ้านเดือนก.ค. Conference Board เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนก.ย.