huayi chen
0
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

今天整体的操作思路:1328有阻力,回调为主,看空重点关注1320-1323附近的空头,止损1328,目标1310、1298、1280区域。黄金如果突破1330区域后后期目标指向1340-1350。