haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:(1)激进的1348附近短多,1356-58做空,各止损5美金,看8-15美金!(2)1338-36和1332-33分别做多,1373附近做空,各止损5美金,看8-15美金!(注意:如果下破1346和上破1361顺势做多,看8-10美金)