< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月14日

路透香港5月14日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *5/14-19 德基科技 1.5 2.73-3.6 1.82-2.4 5/27 交银国际 5/13-18 云南水务投资<6839.H 2.875 14.4-16.67 5-5.8 5/27 招商证券(香港) K&g