Nadear Jupjup
4
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ญี่ปุ่นระบุไม่มีแผนจุดฉนวน สงครามค่าเงิน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงญี่ปุ่นแจงรัฐบาลใหม่ไม่มีแผนให้ค่าเงินเยนลดลง เหมือนที่ผู้นำชาติยุโรปและนักวิเคราะห์หวั่นอาจนำไปสู่สงครามค่าเงิน

รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ “ทาเคฮิโกะ นาคาโอะ”เผยว่า ญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งใจลดค่าเงินเยนเพื่อการแข่งขัน และไม่ได้บังคับให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ออกมาตรการต่างๆ ที่รวมไปถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (คิวอี) แบบไม่จำกัดอายุคล้ายกับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนี”แองเกลา แมร์เคิล” วิพากษ์ญี่ปุ่นบนเวทีประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ โดยระบุว่า ประกาศของ บีโอเจ ที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ และตั้งเป้าเงินเฟ้อเป็น 2% เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา อาจทำให้เกิดการเก็งกำไรค่าเงินในตลาด และนำไปสู่สงครามค่าเงินได้

แมร์เคิล กล่าวในงานเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ด้วยท่าทีที่กังวลต่อความเสี่ยงในการเก็งกำไรค่าเงิน และผู้นำกลุ่มประเทศจี 20 เองก็หยิบประเด็นนี้ รวมถึงประเด็นเรื่องอิทธพลของการเมืองต่อการตัดสินนโยบายการเงินมาคุยกัน

นายกรัฐมนตรีหญิงเยอรมนีพาดพิงถึงนโยบายของบีโอเจที่ประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งถูกบีบอย่างหนักจากนายกรัฐมนตรี”ชินโซ อาเบะ” ให้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว โดยสุดท้ายบีโอเจก็ประกาศเพิ่มมูลค่าเข้าซื้อสินทรัพย์ และตั้งเป้าเงินเฟ้อใหม่เพิ่มขึ้นเท่าตัว

ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางเยอรมนี (บุนเดสแบงก์) ได้ร่วมประชุมกับธนาคารกลางหลายประเทศ และได้แสดงความกังวลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแข่งขันลดค่าเงิน เพื่อกระตุ้นการส่งออกของประเทศ