Nadear Jupjup
6
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

Analyst คาดว่า The Fed ตรึงดอกเบี้ยต่ำ,เดินหน้าหนุนศก.ต่อเนื่องในการประชุมล่าสุ

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0-0.25% ในการประชุม 2 วันซึ่งจะสิ้นสุดในวันพุธนี้ ตามเวลาสหรัฐ และคาดว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าหนุนเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงต่อไปอีกในวันข้างหน้า แม้ว่าอัตราว่างงงานลดลงอย่างมากก็ตาม

ส่วนในการประชุมครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) ที่ระดับ 0 - 0.25%

นอกจากนี้ เฟดยังได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 4 (QE4) โดยระบุว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรอบใหม่ในวงเงิน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำเป็นพิเศษจนกว่าอัตราว่างงานจะลดลงต่ำกว่า 6.5% โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการสร้างงาน