Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

พรุ่งนี้จะมีการประชุม EU ทุกท่านมีความเห็นอย่างไรคะ อย่างนี้ควรซื้อ EURUSD ไหม

หรือจะเปิด position อย่างไรดี อยากได้กำไรเยอะๆน่ะค่ะ