Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

จีน จวกญี่ปุ่นกลางที่ประชุมยูเอ็น ขโมยหมู่เกาะพิพาท

จีน ฉีกหน้าญี่ปุ่น กลางที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประณามว่าญี่ปุ่นใช้เลห์อุบาย "ขโมย" หมู่เกาะที่เกิดข้อพิพาทไป

วันนี้ (28 ก.ย.) สื่อต่างประเทศรายงานจากสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยว่า นาย หยาง จีฉี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีน ใช้เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องความยุติธรรมเกี่ยวกับกรณีหมู่เกาะที่เกิดข้อพิพาทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยระบุว่า จีนถูกญี่ปุ่นขโมยหมู่เกาะเตียวหยู หรือ เซนกากุในภาษาญี่ปุ่นไป พร้อมเรียกร้องให้ทางการญี่ปุ่นหยุดทุกการกระทำที่แสดงถึงการรุกล้ำน่านน้ำอธิปไตยของจีน และรัฐบาลโตเกียวควรทบทวนความผิดพลาดของตนเองโดยด่วน เพื่อนำไปสู่การหันหน้าเข้าหากันและเจรจาอย่างสันติ

นอกจากนี้นายหยาง ยังอ้างอิงด้วยว่า หมู่เกาะดังกล่าวเคยมีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของจีนมาก่อน แต่ถูกญี่ปุ่นใช้กลโกงยึดไปรวมกับพื้นที่หมู่เกาะโอกินาวา ในปีพ.ศ.2438 ขณะที่ทางการญี่ปุ่นยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอด พร้อมกับย้ำว่า หมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตน่านน้ำของญี่ปุ่นอยู่แล้ว

ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าว ก็ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรงทันที ระหว่าตัวแทนคณะทูตของทั้งสองประเทศ โดยนายคาซูโอะ โคดามะ ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเอ็น กล่าวว่า ข้อกล่าวหาของจีนปราศจากหลักฐานโดยชอบธรรม และไม่สามารถนำมาอ้างได้ ขณะที่นายหลี่ เป่าตง เอกอัครราชทูตจีนประจำยูเอ็น กล่าวโต้ตอบว่า ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ และไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนในอดีตโดยสิ้นเชิง