huayi chen
0
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

 今天大家可以再1295附近做多,止损5美金,目标1208.1314做空,止损4美金,目标1302附近。