Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ปธ.เฟดชิคาโกหนุนเฟดเดินหน้าใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก แสดงท่าทีสนับสนุนการดำเนินมาตรการซื้อพันธบัตรครั้งล่าสุดของเฟด โดยระบุว่าเฟดควรดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวและเสริมความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจของประเทศ

นายอีแวนส์กล่าวว่านี่เป็นเวลาที่จะต้องดำเนินการ เนื่องจากสหรัฐเผชิญกับปัญหาและความเสี่ยงที่รออยู่เบื้องหน้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเท่าที่จะสามารถทำได้ในขณะนี้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพของเศรษฐกิจ

ประธานเฟดชิคาโกกล่าวว่าเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมของเฟด โดยระบุว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

นายอีแวนส์ได้เน้นย้ำท่าทีสนับสนุนการตัดสินใจของเฟด หลังจากที่เมื่อต้นเดือนนี้ คณะกรรมการกำหนดนโยบายของเฟด (FOMC) ได้ประกาศมาตรการซื้อพันธบัตรวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมทั้งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) ที่ระดับ 0 - 0.25 % และขยายระยะเวลาการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นพิเศษออกไปจนถึงกลางปี 2558 จากเดิมที่กำหนดไว้ถึงช่วงกลางปี 2557

ความเห็นของนายอีแวนส์นับว่าสวนทางอย่างมากกับแนวคิดของนายชาร์ลส์ พลอสเซอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ที่กล่าวก่อนหน่านี้ว่า แผนการซื้อพันธบัตรที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันครั้งใหม่ของเฟด หรือที่เรียกกันว่า QE3 นั้น แทบจะไม่ส่งผลให้การช่วยหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือช่วยลดอัตราว่างงานแต่อย่างใด