Nadear Jupjup
3
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ไอไอเอฟแนะขุนคลังจี20เลี่ยงสงครามค่าเงิน

ไอไอเอฟแนะขุนคลังจี 20 ส่งสัญญาณเลี่ยง "สงครามค่าเงิน" หวังลดความผันผวนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก

 

ผู้อำนวยการสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (ไอไอเอฟ) "ทิโมธี อดัมส์" เตือน รัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศจี 20 ที่จะมีการประชุมกันที่เมืองมอสโควในสัปดาห์นี้ว่า ควรส่งสัญญาณที่ชัดเจนแก่ตลาดทุนและตลาดเงินว่าทางกลุ่มประเทศจี 20 จะร่วมมือกันในการออกนโยบายทางการเงินและหลีกเลี่ยงทำสงครามค่าเงินเพื่อชะลอความผันผวนของค่าเงินทั่วโลก

นายทิโมธี กล่าวว่า ตอนนี้ตลาดกำลังอยู่ในภาวะสับสนเนื่องจากการต่อสู้ทางค่าเงินที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะไม่ได้รับการสื่อสารที่ชัดเจนจากผู้กำหนดนโยบาย ถ้าหากมีการสื่อสารที่มีคุณภาพ ผู้กำหนดนโยบายจะต้องอธิบายให้ชัดเจนแก่นักลงทุนและตลาดเงินว่ามีแผนการอะไร จะนำแผนการนั้นๆมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างไร และจะมีผลลัพธ์อะไรบ้าง และเสริมว่า ความตึงเครียดของค่าเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ดีดตัวถึงขั้นเป็นการทำสงครามทางค่าเงิน แต่เห็นว่าเป็นเพียงแค่ความพยายามของทางรัฐบาลที่จะกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการเงินเฉพาะหน้าของประเทศตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ตั้งใจชักใยค่าเงินให้ประเทศตัวเองได้เปรียบ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการสื่อสารจากกลุ่มจี 20 ต่อนักลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางด้านลบแก่ตลาดเงินโลก

จุดเริ่มต้นของการแข่งขันลดค่าเงิน มีสาเหตุมาจากการดำเนินนโยบายการเงินในเชิงรุกของญี่ปุ่นที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดความกังวลในยุโรปและสหรัฐ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ยังได้ส่งจดหมายให้แก่รัฐมนตรีคลังของรัสเซีย ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะต้องบอกกล่าวแก่สาธารณะถึงวิธีการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศที่เป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ยังได้มีการส่งจดหมายถึงกลุ่มรัฐมนตรีคลังของชาติจี 20 โดยเน้นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะยุโรปเพื่อป้องกันการชะลอตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก และแนะนำให้สหรัฐและญี่ปุ่นวางแผนทางการคลังระยะยาวที่สามารถทำสำเร็จได้ อีกทั้งยังกล่าวว่า ความคืบหน้าในการพยายามทำให้ระบบการเงินทั่วโลกมีความสัมพันธ์กันเพื่อกระตุ้นอัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังถูกคุกคามจากการแบ่งแยกันควบคุมบริการทางการเงินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบด้านลบต่อธนาคารและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการตลาดโลก