< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

中国个股:上海机场决定建设浦东机场三期工程,总投资估算为201亿元

路透上海6月5日 - 中国上海国际机场股份有限公司 周五稍晚公告称,根据上海市发改委批复,公司决定建设上海浦东国际机场三期扩建工程,总投资估算为201亿元人民币,建设资金由公司自筹解决。