Pimdao Wiriya
2
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

ประท้วงเมืองไทยไปหลายกระทรวงมากขึ้น ธนาคารกลางตัดดอกเบี้ย

 ภาพจาก manager.co.th

วันนี้มาอัพเดตสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้าง ผู้ชุมนุมประท้วงได้เคลื่อนตัวไปอยู่หน้ากระทรวงมากมายและสถานที่ราชการต่างๆในวันพุธเพื่อที่จะหยุดยั้งและขัดขวางการทำงานของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ผู้ประท้วงได้เสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องหยุดชะงักลง 

ข้อมูลเผยว่า ส่งออกลดลง 0.7 เปอร์เซนต์ในเดือนตุลาคมจากปีที่แล้ว แย่ยิ่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่เพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซนต์ ซึ่งในการที่จะรับมือกับผู้ประท้วง ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยได้ตัดลดดอกเบี้ยกระทันหันลงไป 0.25 เปอร์เซนต์

ใครที่คิดจะลงทุนใน emerging market อย่างประเทศไทย คงต้องรอให้สถานการณ์สงบลงก่อน