haijun jiang
1
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1270-73做空,止损4美金!如果止损白天暂不做,1254-52做多,1248附近做空,各止损5美金,看8-15美金!