< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月26日

路透香港11月26日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公 司一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *11/24-27 锦州银行 13.2 61.2-73.1 4.64-5.54 12/7 建银国际 *11/20-25 中国中地乳业 3.91 4.7-5.1 1.2-1.3 12/2 摩根士丹利 11/17-20 联合医务