haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1274和1270附近分别做多,各止损5美金,看8-20美金!1289-90附近短空,止4美金,看8美金!1306-10做空,止损5美金,看8-15美金!注意:如果意外下破1265暂时不做单,等晚上建议!