Dr. Ballermax
2
All posts from Dr. Ballermax
Dr. Ballermax in Dr. Ballermax,

อิตาลีประมูลขายพันธบัตรได้ 5 พันล้านยูโร ขณะอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

รัฐบาลอิตาลีสามารถระดมทุนจากการขายพันธบัตรได้ 5 พันล้านยูโร (6.5 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น

ธนาคารกลางอิตาลีเปิดเผยว่า อิตาลีสามารถขายพันธบัตรอายุ 10 ปีได้ 2.5 พันล้านยูโร ที่อัตราผลตอบแทน 4.55% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 4.14% ในการประมูลเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ขณะที่ความต้องการซื้อสูงกว่าจำนวนที่เปิดขายอยู่ 1.46 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.38 เท่าในการประมูลก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ อิตาลียังขายพันธบัตรอายุ 5 ปีได้ 2.5 พันล้านยูโร โดยให้อัตราผลตอบแทน 3.47% เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.01% ในการประมูลเดือนที่แล้ว ขณะที่ความต้องการซื้อสูงกว่าจำนวนที่นำออกประมูลอยู่ 1.30 เท่า เทียบกับการประมูลครั้งก่อนที่ 1.40 เท่า

ต้นทุนการกู้ยืมของอิตาลีไต่ขึ้นจากระดับต่ำในระยะนี้ นับตั้งแต่ที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ออกมาส่งสัญญาณว่า ธนาคารอาจลดการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงิน ด้วยการลดวงเงินซื้อพันธบัตรจากเดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมานั้น เงินจำนวนดังกล่าวมีส่วนกระตุ้นให้นักลงทุนกล้าซื้อสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงอย่างเช่น พันธบัตรอิตาลี เป็นต้น นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของเฟดยังจุดกระแสวิตกกังวลว่า ธนาคารกลางอื่นๆอาจเริ่มถอนสภาพคล่องจากตลาดพันธบัตรเช่นกัน