Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

Priceline.com

KD和RSI线已经走出超买区,而从二月中旬以来让我判断该股已经估值过高了,可能会回调。要注意。