Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

คนอเมริกันเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าด้วยการเดินทาง พาเหรดและช้อปปิ้ง

  ภาพจาก aldiko.com

ในวันนี้อเมริกันได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการกินไก่งวง ไปดูพาเหรดและไปช้อปปิ้ง

ถึงแม้ว่ามหานครนิวยอร์กจะหนาวเยือกหลังจากที่ฝนตกและหิมะในวันก่อนหน้านี้ ห้างสรรพสินค้าก็ยังได้มีการจัดพาเหรดกันต่อไปหลังจากที่ทางเมืองนิวยอร์กได้อนุญาตให้ปล่อยลูกโป่งได้หลังจากที่ลมไม่ได้แรงอย่างที่คาดการณ์ไว้และปลอยภัยที่จะให้ขึ้นล่องได้ ในปีนี้ เป็นปีที่วันหยุดฮานัคคาตรงกันกับวันขอบคุณพระเจ้า ทางอเมริกันจึงเรียกว่า Thanksgivukkah แต่วันหยุดสองวันนี้จะไม่ตรงกันไปอีกจนถึงปี 2070

และนี่เป็นครั้งแรกที่ห้างร้านบางร้านจะเปิดในตอนบ่ายวันน้ีเพื่อให้ลูกค้าได้ช้อป “Black Friday”เร็วที่สุดที่เคยมีมา แต่อย่างไรก็ตาม จะมีอเมริกันช้อปปิ้งมากกว่า 140 ล้่านคนในวันหยุดยาว 4 วันนี้