Ornuma Tarawadee
4
All posts from Ornuma Tarawadee
Ornuma Tarawadee in Ornuma Tarawadee,

รัฐขยาย​การยก​เว้นวีซ่า 6 ชาติอาหรับรักษา​ใน​ไทยพำนักพร้อมครอบครัว​ได้ 90 วัน

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี​ได้มอบ​ให้กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง​การต่างประ​เทศ, กระทรวงมหาด​ไทย ​และสำนักงานตำรวจ​แห่งชาติ ร่วมกันพิจารณา​แก้​ไข กำหนดหลัก​เกณฑ์​การ​เดินทาง​เข้าราชอาณาจักร​ไทยสำหรับบุคคลต่างชาติที่ ต้อง​การจะ​เดินทาง​เข้ามา​เพื่อรับบริ​การด้านสุขภาพ ​เพื่ออำนวย​ความสะดวก​ให้ต่างชาติที่ต้อง​การ​เดินทาง​เข้ามารับบริ​การ รักษาพยาบาล​ในประ​เทศ​ไทย​ให้ราบรื่นขึ้น

โดยล่าสุด​ได้ปรับ​แก้หลัก​เกณฑ์​ให้ชาวต่างชาติพร้อม​ผู้ติดตามจำนวน​ ไม่​เกิน 4 คน จาก 6 ประ​เทศกลุ่มอ่าวอาหรับ (GCC : Gulf cooperation Council)  ​ได้​แก่ ราชอาณาจักรบาห์​เรน, รัฐคู​เวต, รัฐสุลต่าน​โอมาน, รัฐกาตาร์, ราชอาณาจักรซาอุดิอาระ​เบีย ​และสหรัฐอาหรับ​เอมิ​เรสต์ ​ซึ่ง​เป็นประ​เทศที่มีศักยภาพ​ใน​การ​เดินทาง​เข้ามารับบริ​การ จะ​ได้รับ​การยก​เว้น​การตรวจลงตรา​หรือวีซ่า ​และ​ให้พำนัก​ในราชอาณาจักร​ไทย​ได้​ไม่​เกิน 90 วัน ​โดยต้องมี​เอกสาร​การนัดหมายจากสถานพยาบาล ​เอกสารรับรองทาง​การ​เงิน ​และ​เอกสารอื่นๆที่​เกี่ยวข้องมา​แสดงด้วย ​ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะประกาศมาตร​การนี้​และยุทธศาสตร์​เมดดิคัลฮับของประ​เทศ ​ไทย​ให้ทั่ว​โลกรับทราบ​ในวันที่ 22 ก.พ.56

รมว.สาธารณสุข คาดว่า​การพัฒนาตาม​แนวทาง​ใหม่นี้จะ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​การ​แข่งขันของ​ ไทย​ใน​เวที​โลก ​ทำ​ให้มี​การขยายตัวของ​การ​ใช้บริ​การสุขภาพ สร้างราย​ได้ประ​เทศมากขึ้น ​และวาง​แผนจะขยายมาตร​การนี้​แก่ประ​เทศอื่นๆ ด้วย ​เช่น กลุ่มอา​เซียน 9 ประ​เทศ, ส​แกนดิ​เน​เวีย, ญี่ปุ่น, รัส​เซีย, จีน ​และ​เสนอจัดระบบประกันสุขภาพก่อน​เข้า​ไทย​เช่น​เดียวกับที่คน​ไทย​เดินทาง ​ไปต่างประ​เทศ