Phajongsak Sangkaew
0
All posts from Phajongsak Sangkaew
Phajongsak Sangkaew in Phajongsak Sangkaew -Fulltime trader,

พรุ่งนี้เฟกจะไปทางไหนอีก

tfex


มาดูกันหน่อยครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นไง
tf week เกิดแท่งแดงเกือบเป็นโดจิอยู่ที่เส้น5วัน อินดี้ยังเป็นขึ้นหมดอยู่ แบบนี้อาจจะออกทางช้างหรือกลับเป็นขึ้นก็ได้ครับ



tf day เกิดแท่งเขียวเกือบเป็นโดจิอยู่เหนือเส้น5วัน อินดี้เป็นลงหมด อันนี้เหมือนกันครับ อาจจะออกทางข้างหรือกลับเป็นขึ้นก็ได้ รับ 893 867 ต้าน 907 930



tf 60 นาที
ออกทางข้างในเขื่อนขาลง อินดี้มีทั้งขึ้นลงพอๆกัน แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งแดงยาวอยู่เหนือเส้น5วัน ดูภาพรวมแล้วลักษณะเป็นแท่งคู่คนละสีซึ่งบวกลบกันแล้วก็จะเป็นเข็มอยู่เหนือ เส้น5วัน อันนี้ต้องรอดูแท่งพรุ่งนี้ครับ ถ้าแดงมาก็ลง ถ้าเขียวมาก็ขึ้น รับ 889 881 ต้า่น 903 906 909 917



tf 15 นาที ออกทางข้างในเขื่อนขาลง อินดี้ส่วนใหญ่เป็นลง แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งแดงยาวอยู่ใต้เส้น5วัน แบบนี้อาจจะลงต่อหรือออกทางข้างก็ได้ รับ 893 888 ค้าน 901 907



สรุป
ยังไม่ชัดเจนครับว่าจะไปทางไหน รอดูตลาดเฉลยละกันครับ อิ อิ
บายเลยครับ