Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

บริษัทยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs ถูกตรวจสอบเรื่องบิดเบือนค่าเงิน

บริษัทยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs ถูกตรวจสอบกรณีอาจมีการบิดเบือนค่าเงินตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ Goldman Sachs เท่านั้นที่โดนตรวจสอบเรื่องนี้ Citigroup Inc, JP Morgan Chase & Co ก็ออกมาเปิดเผยว่าถูกสอบสวนเรื่องตลาดเงินตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าการเทรดกว่า 5.3 ล้านล้านต่อวัน ซึ่งแบงค์ยักษ์ใหญ่ต่างๆได้กำลังให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหยุดงานชั่วคราวในช่วงเวลาสอบสวนนี้ ขณะนี้ ยังไม่มีผู้ต้องสงสัย

การสอบสวนนี้สืบเนื่องมาจากการที่เงินตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ได้ถูกรวมเข้าเป็นรายการที่ต้องถูกตรวจสอบในกฎหมายด้วย สำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานว่า ดีลเลอร์ของเงินตราได้แชร์ข่าวสารเกี่ยวกับสถานะของพวกเขาผ่านทางข้อความ และได้ execute เทรดของตัวเองก่อนหน้าของลูกค้า และได้ยังพยายามที่จะบิดเบือน benchmark ของ WM/Reuters โดยการผลักเทรดของตัวแองก่อนและระหว่างช่วงเวลา 60 วินาทีก่อนที่ benchmark จะถูกกำหนด

Benchmark นี้มีความสำคัญซึ่งใช้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ pension funds และ money managers จะจ่ายและใช้โดยกลุ่มที่ออกดัชนี เช่น FTSE Group และ MSCI Inc. เพื่อใช้ในการคำนวนราคาของดัชนีที่มีการใช้หลายอัตราค่าเงิน