Soju Mochi
1
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

GM เลือกผู้หญิงมาเป็นเจ้านาย

บริษัท General Motors (GM) ได้เลือกนาง เมรี่ บาร์ร่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็น CEO คนต่อไป

เธอเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนเดเนียล เอเคอร์สัน และเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะมาควบคุมบริษัทรถยนต์นี้ขณะที่นายเดเนียล เอเคอร์สัน ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง Chairman ด้วยจะลาออกจากทั้งสองตำแหน่งหลังจากที่พบว่าภรรยาของเขาได้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

ในอาทิตย์ก่อนหน้า รัฐบาลได้ขายหุ้นของ GM ที่เหลือไปหมดแล้ว ด้วยการขาดทุนโดยประมาณที่ 10 พันล้านเหรียญจากการช่วยเหลือ GM ให้พ้นพิษเศรษฐกิจในปี 2008 และ 2009

หลังจากการประกาศ หุ้นของ GM ตก 20 เซนต์ หรือประมาณ 0.5%