< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--9月24日

路透香港9月24日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表: 新股申购: 公开招股 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 日 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 9/24-30 天洁环境 0.35 3.8-5.4 10.9-15.5 10/12 光大证券 9/24-30 维珍妮 2.95 15.9-18.8 5.38-6.38 10/8 摩根士丹利 9/24-30 IMAX China