Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市卖超3,454亿韩元,连续第八日卖超

路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资在韩国股市卖超3,454亿韩元,连续第八日卖超,期间共计卖超1.738万亿韩元(14.4亿美元)。