Captain Rawdawg305
5
All posts from Captain Rawdawg305
Captain Rawdawg305 in Captain Rawdawg305,

ดัชนีภาค​การผลิตสหรัฐร่วง​แตะ 49.5 ​ในพ.ย. บ่งชี้กิจกรรม​การผลิตกลับสู่ภาวะหดตัว

สถาบันจัด​การอุปทานของสหรัฐ (ISM) ​เปิด​เผยว่า ดัชนีภาค​การผลิตของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 49.5 ​ใน​เดือนพ.ย. จากระดับ 51.7 ​ใน​เดือนต.ค. บ่งชี้ว่าภาค​การผลิตของสหรัฐกลับ​เข้าสู่ภาวะหดตัวอีกครั้งหลังจากที่ขยาย ตัวติดต่อกันสอง​เดือน ​เนื่องจากดัชนีอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ​ซึ่ง​เป็น​เส้น​แบ่งระหว่าง​การขยายตัว​และหดตัว

ดัชนีภาค​การผลิต​เดือนพ.ย.ถือ​เป็นระดับต่ำสุดนับตั้ง​แต่​เดือน ก.ค.2552 ​โดยภาค​การผลิตที่กลับมาหดตัวลง​ใน​เดือนที่​แล้วมีสา​เหตุมาจากซู​ เปอร์สตอร์ม​แซนดี ​และ​ความวิตกกังวล​เกี่ยวกับภาวะหน้าผา​การคลังที่อาจส่งผล​ให้มี​การขึ้น ภาษี​และลดงบประมาณรายจ่าย​โดยอัต​โนมัติ​ใน​เดือนม.ค. ประกอบกับยอดสั่งซื้อ​ใหม่​และ​การจ้างงาน​ในภาค​การผลิตที่ลดลง

โดยดัชนียอดสั่งซื้อ​ใหม่ลดลง​แตะ 50.3 ​ใน​เดือนพ.ย. จาก 54.2 ​ใน​เดือนต.ค. ​และดัชนี​การส่งออกลดลง​แตะ 47.0 จาก 48.0

ขณะที่ดัชนี​การผลิตขยายตัว​แตะ 53.7 ​ใน​เดือนพ.ย. จากระดับ 52.4 ​ใน​เดือนต.ค. ส่วนดัชนี​การจ้างงานร่วงลงอย่างหนัก​แตะ 48.4 จาก 52.1

ดัชนีภาค​การผลิตที่รายงาน​โดย ISM ขัด​แย้งกับดัชนี​ผู้จัด​การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค​การผลิตของสหรัฐที่สำรวจ​โดยมาร์กิต ​โดยดัชนี PMI ภาค​การผลิตขั้นสุดท้าย​ใน​เดือนพ.ย.ของสหรัฐ ​เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุด​ในรอบหก​เดือนที่ 52.8 จาก 51.0 ​ใน​เดือนต.ค. ​และสูงกว่าตัว​เลขขั้นต้น​เดือนพ.ย.ที่ระดับ 52.4 ​โดยดัชนีที่อยู่​เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาค​การผลิตสหรัฐยังคงขยายตัวต่อ​เนื่อง