Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ปีนี้เหลือ 2.7% จากความไม่แน่นอนภายนอก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2555 ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.7% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3% จากความไม่แน่นอนภายนอกที่ยืดเยื้อ อาทิวิ กฤตหนี้ที่ทวีความรุนแรงในยุโรปและความเสี่ยงของภาวะหน้าผาการคลังในสหรัฐ

กระทรวงกลยุทธและการคลังเกาหลีใต้เปิดเผยว่า การปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีขึ้นไม่ถึง 3 สัปดาห์หลังไอเอ็มเอฟปรับลดแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ปี 2555 จาก 3.5% สู่ระดับ 3% หลังการประชุมหารือประจำปีกับกระทรวงและองค์ที่สำคัญระดับชาติของเกาหลีใต้

สำหรับแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจของปี 2556 ยังปรับลงมาสู่ระดับ 3.6% จากการประเมินครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.9%

"สำหรับเกาหลีใต้ คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเล็กน้อยสู่ระดับ 2.7% ในปีนี้ แต่จะกระเตื้องขึ้นแตะ 3.6% ในปี 2556 จากการดีดขึ้นของการส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นภาคที่สามารถทำการค้าในต่างแดน" ไอเอ็มเอฟระบุ

ไอเอ็มเอฟระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤตที่ทวีความรุนแรงในยุโรป ความเป็นไปได้ที่จะประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาภาวะหน้าผาทางการคลังของสหรัฐ และราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลางนั้น เศรษฐกิจโลกอาจเผชิญความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ผลกระทบข้างเคียงจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ระดับหนี้สิ้นที่สูงขึ้นในภาครัฐ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีโอกาสต่ำลง สำนักข่าวซินหัวรายงาน