Soju Mochi
1
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

รัฐบาลสหรัฐจะถอนตัวออกจากบริษัท GM แล้ว หุ้นพุ่งใหญ่

กระทรวงการคลังชองสหรัฐประกาศวันนี้ว่าจะถอนหุ้นที่เหลืออยู่ 31.1 ล้านในบริษัท General Motors ภายในสิ้นสุดปี 2013 หากแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วย

ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่า หากขนาดการเทรดในตลาดต่อวันยังคงที่แบบนี้ จะสามารถขายหุ้นที่เหลือได้ภายในปีนี้

รัฐบาลสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือบริษัท GM ด้วยเงิน 51 พันล้านในขณะที่บริษัทเผชิญวิกฤติและได้รับเงินคืนในการลงทุนมาจนถึงขณะนี้เป็นเงิน 38.4 พันล้านแล้ว

หุ้นของ GM ได้พุ่งขึ้นก่อนการเทรด และขณะนี้ก็ได้สูงขึ้น เกือบ 2 เปอร์เซนต์แล้ว