huayi chen
1
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

早怕1328附近做空,目标看1315附近,止损5美金。下午盘,1315附近做多,止损5美金,目标看8-10美金