haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:白天就以短线为主,1220-18和1209-07附近分别短多,各止损4美金,看8美金!1227和1232,1252-52都分别短空,止损4.5美金,看8美金!注意止损!晚上非农再看。