Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

香港金融:应把握人民币纳入SDR机遇,强化离岸市场地位--金管局总裁

路透香港12月1日 - 香港金融管理局(HKMA)总裁陈德霖周二称,香港应把握人民币纳入SDR的机遇,强化其离岸人民币市场地位。