Phajongsak Sangkaew
0
All posts from Phajongsak Sangkaew
Phajongsak Sangkaew in Phajongsak Sangkaew -Fulltime trader,

พรุ่งนี้จะไปทางไหนอีก

tf week ยังเป็นแท่งเทียนเขียวมีใส้ล่าง อินดี้ยังเป็นขึ้นหมดอย่างแข็งแรง แบบนี้อย่ากขึ้นต่อนะครับtf day เกิดแท่งเทียนเขียวสั้นอยู่เหนือเส้น5วัน แต่สัญญาณช้อตจากmacdยังค้างอยู่ อินดี้ส่วนใหญ่เป็นขึ้น ยังงี้อาจจะไปทางข้างหรือขึ้นก็ได้ครับ รับ 1030 ต้าน 1074tf 60 นาที ระยะยาวยังขึ้นอยู่ ระยะสั้นสวิงในกรอบกว้างๆ อินดี้ส่วนใหญ่เป็นขึ้น แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเขียวยาวพอสมควรตัดผ่านเส้น5วันขึ้นไป อันนี้เหมือนกันครับ อาจจะไปทางข้างหรือขึ้นก็ได้ รับ 1046 1034 ต้าน 1068 1076tf 15 นาที ภาพยังเป็นออกทางข้างอยู่ อินดี้มีทั้งขึ้นลง แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเขียวสั้นอยู่เหนือเส้น5วัน แบบนี้น่าจะไปทางข้างนะครับ แต่ก็อาจจะไปข้างทางขึ้นก็ได้ รับ 1052 1049 1047 ต้าน 1061 1066 1069 1072สรุป อาจจะไปทางข้างหรือขึ้นก็ได้ครับ
พรุ่งนี้พิสูจน์กันครับ บายครับ