< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《汇市简讯》欧洲盘初:中国股市延续涨势

* 日股日经指数小升0.7%,中国股市沪综指大涨2.7%,布兰特原油期货微跌0.2%,香港、韩国英国和美国市场因假期休市