haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

晚间黄金操作建议

建议:  1.欧盘后回调42做多,40加仓,损在37下方,看到50上方。
  2.日内黄金再次初级1360-1362一线做空,损在1365.5,看短线即可