Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

南非汇市:兰特兑美元上涨,因全球市场人气回升

路透约翰内斯堡1月21日 - 南非兰特兑美元周四收复部分失地,受助于全球市场人气回升,但南非的低迷经济前景仍令兰特保持脆弱。