Soju Mochi
4
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

บทวิเคราะห์: คากการณ์เงิน USD ยังดำเนินไปแข็งแรงในปี 2013

จากการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่เห็นว่าเงิน USD จะยังแข็งค่าต่อเนื่องเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆในปี 2013 แม้ว่าดูแล้วจะยังมีการผันผวนหลังจากตกลงกันได้เรื่อง fiscal cliff

 

ปัจจัยหลักๆที่คากว่า USD จะยังแข็งก็มี 3 อย่างด้วยกัน คือ 

1. แม้ว่า fed ของแต่ละประเทศจะมีอิทธิพลค่อตลาดเงินตรา แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ขึ้นอยุ่กับเศรษฐกิจของประเทศนี่เอง นอกจากนั้น ข้อมูลที่ผ่านๆมาของตลาด real estate และ labor market ของสหรัฐได้ชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในขาฟื้นตัว และธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวมากกว่า 2% ในปีนี้ ขณะที่กลุ่มประเทศในยูโร UK และญี่ปุ่นจะยังซบเซาหรืออย่างมากก็ขยายตัวนิดเดียว ทางด้านยุโรป แม้ว่าจะดูดีขึ้นหลังจาก ECB ได้ประกาศ OMT ด้วยการซื้อ short term Bond ของประเทศที่ประสบปัญหาทางธุรกิจแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้ธุกิจกลับมาดีขึ้น นายกของเยอรมันได้กล่าวว่า ปัญหาทางยุโรปยังไม่ง่ายที่จะจบ และสถานการณ์อาจจะแย่ลง

2. หลายๆประเทศถูกกดดันให้ผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ซึ่งจะทำให้ยูโรและเยนอ่อนค่าลง นอกจากนั้น ทางตลาดได้รวมการผ่อนคลายการเงินล่าสุดของเฟดไว้ในราคาแล้ว

3. เงิน USD จะยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและเป็นเงินหลักในการซื้อขายข้ามประเทศ การมีข่าวเชิงลบทางเศรษฐกิจของสหรัฐและของโลกยิ่งเป็นแรงผลักดันให้คนถือเงิน USD มากขึ้น นอกจากนี้ การ​ใช้มาตร​การรัด​เข็มขัด​และ​การลด​การพึ่งพาพลังงานลง​ได้มากขึ้นของ สหรัฐ ​ซึ่งจะ​ทำ​ให้สหรัฐมียอดขาดดุล​การค้าลดลงนั้น จะ​เพิ่ม​ความ​แข็ง​แกร่ง​ให้กับดอลลาร์ ตลอด​ทั้ง​เพิ่มสถานะทรัพย์ที่มี​ความปลอดภัย