Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

ไฮเทคสุดๆ อเมซอนประกาศว่าจะใช้โดรน (อากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล) เพื่อส่งของในอนาคต

(ภาพและข้อมูลจาก USA Today)

ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไป อเมซอนจะส่งสินค้าทางอากาศตรงไปถึงประตูบ้านคุณ! ค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ได้เปิดเผยแผนการสำหรับการบริการการจัดส่งใหม่ที่เรียกว่า Prime Air โดยใช้ยานพาหนะทางอากาศหรือโดรนซึ่งมีลักษณะเหมือนเฮลิคอปเตอร์ของเล่น

CEO ของอเมซอน Jeff Bezos เปิดเผยว่า อเมซอนพร้อมจะให้บริการขนส่งนี้ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้อเมซอนสามารถส่งสินค้าได้ภายใน 30 นาที ขณะนี้อเมซอนอยู่ในระหว่างการทดสอบส่งโดรนในระยะ 10 ไมล์ โดยขนส่งสินค้าภายในน้ัำหนัก 5 ปอนด์ ซึ่งประมาณ 90% ของสินค้าที่บริษัทเสนอขาย 

ในขณะนี้หน่วยงานการบริหารการบินของรัฐบาลกลางยังไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในเชิงการค้า แต่ทางหน่วยงานมีแผนที่จะออกมาตรการให้ใช้โดรนในเชิงการค้าในปี 2015 

อย่างนี้ในอนาคตเราคงได้เห็นโดรนบินเต็มท้องฟ้าในอเมริกาเหมือนในหนังหรือเปล่า