Soju Mochi
5
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ผู้ว่าแบงก์ชาติยันดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย ระบุดอกเบี้ยต่ำนานไปเสี่ยงเกิด"ฟองสบู่"

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ต้องดูให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของไทย พร้อมให้ความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ย ที่อยู่ในระดับต่ำนานเกินไป อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฟองสบู่ได้

"การดูดอกเบี้ย ต้องให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทย มากกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯหรือญี่ปุ่น ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับสหรัฐและญี่ปุ่นการว่างงานต่ำการเติบโตของสินเชื่อบริโภค การลงทุน ก็เติบโตสูง ดังนั้นเรื่องของดอกเบี้ย ต้องนำปัจจัยต่างๆ เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย" นายประสารกล่าว

ความเห็นของผู้ว่าธปท.ดังกล่าว มีขึ้นหลังเมื่อวานนี้ นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการ ธปท.เสนอ ให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อสกัดการไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้น ที่เข้ามายังตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของไทย ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินได้ในอนาคต